podporují naši kampaň
Tomáš Hanák

Tomáš Hanák
(všechny osobnosti)

s podporou
Evropská komise Udržitelná Evropa pro každého Česká rozvojová agentura
sponzoři a partneři
Expodům.cz

(všichni sponzoři a partneři)

Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Rozvojové menu > Firma

 

ZAČNĚME SE ZAJÍMAT!

Přispět ke zmírnění a odstranění chudoby ve světě může každý z nás jako

 

PODNIKATEL, MANAŽER
ČI ZAMĚSTNANEC

zapojte se jako...PODNIKATEL, MANAŽER ČI ZAMĚSTNANEC


Chování soukromého sektoru má velký dopad na rozvojové země a boj proti chudobě. Firma proto musí být odpovědná při plnění všech svých rolí – jako výrobce, zaměstnavatel, zákazník i občan. Značkové zboží neznamená, že se jeho výrobci chovají solidně. Řada z nich soustřeďuje výrobu do rozvojových zemí a v honbě za minimalizací výrobních nákladů využívají dětskou práci, nehledí na základní bezpečnost zaměstnanců, používají jedovaté chemikálie a ničí cenné přírodní ekosystémy. Nedopusťte, aby se tak chovala i vaše vlastní firma – etické chování by mělo být jednou z priorit každého moderního podnikatele. Změnu přístupu ale můžete iniciovat i jako zaměstnanec. Nadstavbou je pak firemní dárcovství a dobrovolnictví nebo nabídka vašich služeb zdarma některé z neziskových organizací..
 


Jak postupovat, aby firma přispěla rozvojovým zemím:

  • Přijměte závazek při vaší podnikatelské činnosti nepoškozovat životní prostředí a dodržovat základní lidská práva zaměstnanců.
  • Spolupracujte s dodavateli, kteří mohou prokázat totéž.
  • Prosaďte, aby vaše firma dlouhodobě finančně nebo svými službami přispívala neziskovým organizacím.
  • Zapojte do pomoci i své zaměstnance, zaveďte dny dobrovolnictví a umožněte jim podílet se na dobrém jménu firmy i pomoci okolí.
  • Pojměte svou investici v rozvojové zemi jako pomoc zdejším lidem a přírodě.
  • Integrujte principy společenské odpovědnosti („Corporate Social Responsibility“ - CSR) do strategií firmy.
  • Jako zákazníci požadujte od firem informace o tom, jak se chovají odpovědně doma i v rozvojových zemích.

 

Další informace také na:

www.corporatewatch.org – organizace monitorující nekalé praktiky velkých mezinárodních firem.

www.cleanclothes.org – stránky celosvětové kampaně za eticky čisté oblečení.

www.ekumakad.cz – informace o odpovědnosti firem v češtině.

www.forumdarcu.cz – vše o firemním dárcovství, CSR a zapojování zaměstnanců.

www.ilo.org – Mezinárodní organizace práce, přehled základních konvencí a jejich dodržování.

www.inkota.de/wm2006 – německý web věnovaný problematice sportovního oblečení.

www.zelenykruh.cz – v sekci publikace je infolist Společenská odpovědnost firem a ochrana životního prostředí.

 

dodržovat základní lidská práva zaměstnanců

• Nedodržováním bezpečnosti v továrně americké firmy Union Carbide (např. značka Energizer) došlo v roce 1984 v indickém Bhópálu k úniku plynu, který zabil 15 tisíc lidí. Půl milionu obyvatel trvale poškodil zdraví.

• Při požáru bangladéšské továrny Spectrum v roce 2005 zahynulo 64 lidí, 74 bylo zraněno. Na vině bylo nedodržování základní bezpečnosti práce. Firma dodává zboží do obchodů TESCO, které se chlubí svou etickou odpovědností včetně dodavatelů.

• Čínské firmy vyrábějící maskoty pro letní olympiádu v roce 2008 platí zaměstnancům polovinu minimální mzdy a zaměstnávají děti.

To jsou jen tři případy ze stovek, které by se nemusely stát,
kdyby se firmy chovaly odpovědně.

 

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze