Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > 6. cíl > 8. úkol

6. BOJOVAT S HIV/AIDS, MALÁRIÍ A DALŠÍMI NEMOCEMI

 

Úkol č. 8

Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění.

Malárie a tuberkulóza nadále zůstávají nemocemi, které zabijí nejvíce lidí. Kolem 90 % úmrtí na malárii, většinou dětí, připadá na subsaharskou Afriku. Přes 80 % úmrtí na TBC se odehraje v rozvojových zemích. Chudé země se však potýkají i s dalšími tropickými chorobami. Vzhledem k chudobě obyvatelstva, které si nemůže dovolit kupovat drahé léky, se ale farmaceutické firmy takřka vůbec výzkumu léků proti těmto chorobám nevěnují. Situace tak stále zůstává velmi kritická.

Malárie

Odhaduje se, že na světě je zhruba 300 - 500 milionů akutních případů malárie. Přestože je malárie léčitelnou nemocí a dá se jí i úspěšně předcházet, každoročně jí podlehne asi 1,2 milionu lidí. Pro další dva miliony lidí je malárie jednou z příčin smrti.
Naprostá většina těchto zbytečných obětí jsou děti, přičemž 80 % z nich tvoří v subsaharské Africe děti mladší pěti let. Na tento subkontinent připadá 90 % z celkového celosvětového počtu úmrtí na malárii. Malárie tak zůstává vážnou hrozbou lidskému zdraví i produktivitě mnoha tropických regionů, které nejsou lákavé pro zahraniční investory ani turisty.
V mnoha afrických oblastech jsou děti infikovány již vícekrát, což způsobuje závažné trvalé následky a zvyšuje riziko úmrtí. Vysoce ohroženou skupinou jsou těhotné ženy. Malárie často způsobuje úmrtí v prenatálním věku nebo se podílí na nízké porodní váze a chudokrevnosti matek. Malárie je velice nebezpečná pro lidi nakažené virem HIV či nemocné AIDS. Infikování hrozí zejména v tropických oblastech v období dešťů, kdy většina venkovských rodin potřebuje všechny dospělé, a často i děti, pro polní práce. Výzkumy potvrzují, že rodiny zasažené malárií mají menší úrodu, což má v obecném měřítku devastující dopady pro ekonomickou situaci chudého venkovského obyvatelstva.

Prevence a léčba

V subsaharské Africe, nejpostiženějším regionu na světě, mělo v roce 2006 pouze 5 % dětí ve věku do pěti let možnost spát pod sítěmi napuštěnými insekticidy, které je chrání před moskyty roznášejícími malárii. Prioritou musí být zajištění protimalarických sítí pro veškeré obyvatelstvo, především venkovské. Zároveň je potřeba umožnit lidem přístup k efektivní léčbě v blízkosti jejich domovů, vzdělávat je v oblasti ochrany před nemocemi a přednostně poskytovat antimalarika těhotným ženám. Je třeba zajistit, aby tato péče byla dostupná, tedy bezplatná.

Pro efektivní boj proti malárii v nejvíce postižených oblastech je nutné:

  • získat ročně 3 miliardy USD, z toho 2 miliardy USD jen pro subsaharskou Afriku (v roce 2004 to však bylo jen 600 milionů)
  • zkoumat a vyvíjet možnosti využití lokálních přírodní látek pro léčbu a preveneci (např. Artemisia annua), omezit patenty na využití přírodních látek a tradičních postupů
  • radikálním způsobem znásobit grantové investice do nákupu a distribuce antimalarických sítí s důrazem na regionální produkci

Tuberkulóza

V roce 2004 se ve světě tuberkulózou nově nakazilo přibližně 9 milionů lidí a zhruba 2 milióny lidí na tuto nemoc ve stejném roce zemřelo. Nejvíce zasaženým regionem je opět subsaharská Afrika se 490 existujícími případy tuberkulózy na 100.000 obyvatel v roce 2005. Velmi vážná situace je také v Oceánie s 341 případy, jižní Asii s 290 a jihovýchodní Asii s 274 případy tuberkoozy na 100.000 obyvatel.
Úmrtnost na tuberkulózu v roce 2005 byla nejvyšší v zemích subsaharské Afriky, 55 mrtvých na 100 .000 obyvatel, a nadále stoupá, i když menším tempem než v předchozích obdobích. Naopak výskyt tuberkulózy klesá nebo stagnuje ve všech ostatních regionech. Proto v celosvětovém měřítku tento poměr klesl na údaj 21 úmrtí na 100.000 obyvatel v roce 2005 ve srovnání s 26 mrtvými v roce 2000. Nejrizikovější skupinou zůstávají chudí lidé, v bohatých zemích jsou to často bezdomovci, kteří nemají přístup k léčbě a trpí podvýživou, která průběh nemoci zhoršuje.
Tuberkulóza je obvykle léčena antibakteriálními léky tzv. první řady, které stojí v rozsahu 14-18 USD na pacienta. Může ovšem vzniknout rezistence nemoci vůči těmto lékům a pak musí být užívány jiné, mnohem dražší antibakteriální léky druhé řady, které se také musí užívat déle. V září 2006 WHO v Africe izolovala nový smrtelný druh bakterie tuberkulózy, který byl značně odolný vůči lékům první i druhé řady a možnosti jehož léčby jsou velmi omezené. Ačkoli v současné době není známo jeho přesné rozšíření, WHO odhadovala, že v roce 2004 se na světě mohlo vyskytovat téměř půl milionu případů výskytu tohoto druhu bakterie.

 Chudé země potřebují přístup k levným lékům

Generické léky (tzv. generika) jsou kopie originálních patentovaných přípravků, které jsou díky své nízké ceně jedinou šancí chudých zemí na přístup k nutně potřebným lékům. Generická farmaceutika k prvořadé ochraně při onemocnění AIDS například snížila cenu léčby jen od roku 2000 o téměř 99 %, z 10 tisíc na 130 dolarů. Vyrábět generické léky je možné až po vypršení platnosti patentu původního léku, nebo za zvláštních podmínek, které schválily v roce 2001 členské státy WTO. Rozvojovým státům bylo umožněno obejít patenty a vyrábět generika pro svou akutní potřebu. Toto opatření ale nepřineslo očekávané výsledky, protože chudé země nemají dostatek vlastních výrobních kapacit. Většina generických léků pro nejchudší oblasti se proto vyrábí ve větších zemích jako je Indie, Thajsko a Brazílie, které jsou ale pod velkým tlakem ze strany bohatých států a farmaceutických koncernů. Ty se nechtějí vzdát svých patentů, přestože léky jsou určeny pro export do nejchudších zemí. Hrozí tak reálné nebezpečí, že budou miliony nakažených od generik zcela odříznuty.

Zdroj: www.accessmed-msf.org, www.healthgap.org

Ke stažení

náhled smrtici_cyklus_malarie.jpg
Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze